Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Vũ Nhôm thao túng báo chí và mạng xã hội

FB Hoàng Hải Vân

Khi Vũ nhôm bị bắt, nhiều nhà báo và không ít facebooker, blogger ăn không ngon ngủ không yên. Dính với Vũ nhôm còn có không ít các “nhà hoạt động dân chủ”.

Ngoài việc “nuôi” một số quan chức có quyền lực, Vũ nhôm còn“nuôi” một số nhà báo trong các cơ quan báo chí chính thống và một số “nhà hoạt động dân chủ” có số má trên mạng xã hội.

Đối với báo chí chính thống, anh ta dùng tiền để mua chuộc. Nhà báo nào anh ta không mua chuộc được mà tỏ ra lăn tăn, anh ta “dùng” các quan chức cấp cao để đe dọa gây sợ hãi. Một thời, sự “chỉ đạo” của Vũ nhôm đối với báo chí (về việc đăng hay không đăng bài liên quan đến anh ta) còn hiệu lực hơn cả sự chỉ đạo của Tuyên giáo.

Anh ta tài trợ, nuôi dưỡng một số “nhà hoạt động dân chủ”, vừa để dùng trong ngắn hạn vừa để dự trữ trong dài hạn. Anh ta không quan tâm chế độ này có tồn tại hay không. Nếu tồn tại, anh ta có các quan chức đương nhiệm bảo kê. Nếu sụp đổ, anh ta đưa những người anh ta nuôi dưỡng ra cầm quyền.


Phá được đường dây Vũ nhôm, theo tôi có lẽ là một trong những quyết tâm lớn nhất của những người đốt lò. Mong rằng đây là sự chịu đau để khôi phục pháp quyền.