Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

Nhà văn Nguyễn Quang Lập đã về nhà!

DN - Trên mạng xã hội đã đưa tin nhà văn Nguyễn Quang Lập hiện đã về nhà. 

Em trai nhà văn Nguyễn Quang Lập là Nguyễn Quang Vinh cùng nhà báo Trương Huy San, những người thân thiết nhất của anh đã xác nhận tin này.

Theo một nguồn tin, ông Nguyễn Quang Lập được chấp thuận “tại ngoại hầu tra”. Việc ông Lập được về trước Tết cũng được đồn đoán từ lâu.

Facebooker Sương Quỳnh thì cho biết: “Tình cờ đến thăm và chúc tết gia đình NV Nguyễn Quang Lập , đúng lúc mọi người đi ra tháng máy để về thì Bọ lập bước ra. Vui mừng không kể xiết. Bọ được về nhà và tại ngoại hầu tra. Sức khoẻ Bọ tốt”.